Adamczyk Stanisław ur. 1929 r. Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1949 r. Doktor nauk wychowania fizycznego (1973). Trener klasy mistrzowskiej. Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu (1978-85). więcej

Bakalarz Stanisława (1956 - 2010) Matka Julia dominikanka. Absolwentka LO im. M. Kopernika w Brzesku z 1975 r. Ukończyła studia psychologiczne na UJ w 1980r. W następnym roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. W 1993r. uzyskała na KUL-u doktorat z teologii duchowości. W 2001 została Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr św. Dominika.
Jej trzej bracia: Józef, Jerzy i Roman są kapłanami w zakonie dominikanów. więcej

ks. Janusz Barnaś Syn Romana i Marii. Urodził się w 1965 r. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Buczu naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku, gdzie w 1986 r. zdał maturę. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. ¦więcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1992 r. z rąk księdza biskupa Edwarda Materskiego w katedrze w Radomiu. Mszę św. prymicyjną odprawił w kościele parafialnym w Buczu dnia 31 maja 1992 r. Pracuje w Diecezji Radomskiej.

Biernat Stanislaw prof. zw. dr hab. Absolwent LO w Brzesku z 1967r. prof. zw. dr hab. Kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. więcej

Blecharz Jan prof. psychologii. Absolwent LO im. M. Kopernika z 1973 r. Dr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w psychologii sportowej. więcej

Bochenek Jan (1927-2009) prof. zw. dr hab. Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1949 r. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybitny matematyk. Profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i podręczników akademickich, członek polskich i zagranicznych towarzystw matematycznych w tym wiceprezes oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ceniony recenzent czasopisma "Mathematical Reviews". Wieloletni kierownik Zakładu Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej oraz dyrektor Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej.więcej

o. Borowiec Kazimierz ur. w 1963r. Absolwent LO im. M. Kopernika z 1982r. Misjonarz pracujący w Meksyku. więcej

Borowiec Józef (1908-2002) Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1928r. Pseudonim Junak, komendant placówki Armii Krajowej (AK) w gminie Szczepanów. więcej

Bujak Joanna (Juniszewska),- Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika z 1996 r. Autorka cieszących się popularnością powieści.więcej

Bereziuk Helena (1911 - 1991) Absolwentka Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1930r. Ukończyła filologię polską na UJ (1938r.) i Studium Pedagogiczne przy UJ (1939r.) Pracowała jako nauczyciel języka polskiego i łaciny w szkołach średnich. Przez wiele lat uczyła języka ojczystego w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Brzesku. H. Bereziuk była również długoletnim, aktywnym członkiem ZBOWiD-u. Jako członek Komisji Historycznej brzeskiego koła tego związku, współpracowała z Oddziałem Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.więcej

Bystroń Henryk ur. 1920r. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Brzesku z 1937r. Specjalista w dziedzinie górnictwa, profesor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach; członek PAN.więcej
Klaudia Cymanow-Sosin Absolwentka LO im. M. Kopernika z 1996r. Dr nauk humanistycznych ze specjalnością: teoria komunikacji.więcej
Curyło Tadeusz profesor dr hab.więcejCzuma Emila (1918- 1985) Absolwentka Państwowego Gimnazjum im. M. Kopernika w Brzesku z 1937r. Po maturze rozpoczęła naukę w Studium Wychowania Fizycznego UJ, którą kontynuowała po zakończeniu wojny. W 1945r. podjęła pracę nauczyciela wychowania fizycznego w brzeskim Gimnazjum i Liceum, w którym uczyła aż do przejścia na emeryturę. Mgr E. Czuma była wieloletnią wychowawczynią szkolnego internatu (1955-1972), opiekunką Szkolnego Koła Sportowego i organizacji Służba Polsce, a także kontraktową sekretarką szkoły. Należała do ZNP, PCK.więcej

Dobrzański Edward, Prof.dr Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1949r. Aktor Starego Teatru w Krakowie (od 1954 r.). W l. 1954-94 wykładowca w PWST w Krakowie, w latach 1967-68 prodziekan, w latach 1968-87 dziekan Wydziału Aktorskiego. W latach 1980-81, 1987-90 prorektor tej uczelni.więcej

Doda Zbigniew, prof. dr hab. - (1943-1999) Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1960r. Sędzia, karnista. Profesor doktor habilitowany, wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Izby Karnej Sadu Najwyższego. więcej

Duda Andrzej Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z roku 1959 i Politechniki Krakowskiej (1965 r.), przedsiębiorca. Od 1989 r. właściciel firmy POLBAU. więcej

Gardziel Marta (1958-2011) Absolwentka LO z 1977r. Długoletnia nauczycielka i opiekunka drużyn harcerskich. Znana osobom prywatnym, instytucjom, organizacjom i uczniom jako omnibus plastyczno - rękodzielniczy: kaligrafka, malarka (pastel, olej, akwarela), dekoratorka, projektantka, hafciarka, dziewiarka i krawcowa.więcej

Gaudnik Anna Absolwentka LO z 1972. Z wykształcenia farmaceutka, osoba o wyjątkowej wrażliwości i wielu pasjach. Pisze wiersze, maluje, zajmuje się fotografią.więcej

Gawlik Jan Stefan Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1957r. Dr chemii, radca do spraw naukowo-technicznych, autor książki: "Wspomnienia z mojej Budy". Autor oraz współautor ponad 60 publikacji zamieszczonych w fachowych wydawnictwach naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Współautor czterech patentów. Instytut Technologii Nafty w Krakowie.więcej

Gładki Józef
prof. dr hab. inż. ur. się 19.03.1923 roku w Mokrzyskach. Tam też ukończył szkołę podstawową , a następnie uczęszczał do Gimnazjum w Brzesku. II wojna światowa przerwała naukę. Po wojnie ukończył gimnazjum i rozpoczął studia na Politechnice Krakowskiej – na Wydziale Budownictwa Lądowego. Jako student wstąpił do organizacji AK, podlegał pod majora Borowca Józefa zamieszkałego w Buczu. Za wybitne osiągnięcia został mianowany porucznikiem, równocześnie został dowódcą V kompanii. W 1943 roku Gestapo wpadło na trop AK i rozpoczęły się aresztowania. Józef ukrył się i działał w konspiracji. 23 I 1945 roku został aresztowany przez UB Po trzech miesiącach aresztu kontynuował studia. Po ukończeniu studiów pozostał jako wykładowca na PK gdzie pełnił wiele funkcji społecznych i zawodowych. Był m. innymi pro- dziekanem Wydziału Budownictaw Lądowego. Miał duży wkład w pozyskaniu dotacji na remont szkoły w Mokrzyskach, pomógł w ukończeniu budowy Kościoła oraz bezinteresownie wykonał centralne ogrzewanie w kościele w Szczepanowie. W dowód wdzięczności za ocalenie życia przez mieszkańców Chromowa za czasów działalności w AK wykonał projekt i prowadził nadzór budowlany szkoły w tej miejscowości. Znany był z dobrego serca i nigdy nie wstydził się swego wiejskiego pochodzenia. Zmarł 26.05.1982 r.

Gofroń Czeslaw, prof. Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1947r. Profesor Uniwersytetu Marii Skłodowskiej -Curie (UMSC) w Lublinie. W latach 1968-1992 kierował Katedrą i Zakładem Prawa Karnego i Kryminologii.Góra Maria
Absolwentka LO z 1977 r. Ukończyła organizację i zarządzanie przemysłem w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe z informatyki oraz rachunkowości i finansów. Od momentu założenia współpracuje ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "Ostoja" i Okocimskim Klubem Narciarskim. Od 2007 r. jest dyrektorem ZSP Nr 1 w Brzesku.Ks. Stanisław Góra
Urodził się 27 lipca 1905 r. w Buczu. Syn Stanisława Góry i Weroniki z d. Woda. Szkołę powszechną ukończył w Buczu. Gimnazjum rozpoczął w Drohobyczu, gdzie mieszkał u swojego wuja Stanisława Wody, dyrektora miejscowego banku. Po odwiedzinach rodziny w okresie Bożego Narodzenia nie powrócił już do Drohobycza z uwagi na toczące się na tamtych terenach walki z Ukraińcami trwające od zakończenia I wojny. Dzięki wstawiennictwu ks. Jana Czuja, katechety gimnazjalnego w Brzesku, został przyjęty do gimnazjum w Brzesku, gdzie w 1927 r. zdał maturę. więcejGóral Franciszek
Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1949r. Pułkownik dyplomowany (w stanie spoczynku), mgr, autor wspomnień o szkole i internacie.więcej

Gurgul Józef
Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1935r. Długoletni profesor brzeskiego LO. W latach 1954-1960 pełnił obowiązki dyrektora szkoły, żołnierz BCh i AK.więcej

Grabania Marek Łukasz Absolwent Liceum Ogólnokształcącego z roku 1966.więcej

Ks. Grzybek Stanisław
(1915 - 1998). Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1933 roku. Profesor dr hab., PAT w Krakowie, ATK w Warszawie, Wydziału Teologicznego UJ, Wyższych Seminariów Duchownych w Częstochowie i Krakowie, wieloletni rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie, dziekan Wydziału Teologicznego PAT i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, protonotariusz apostolski. Kapłan archidiecezji częstochowskiej, duszpasterz parafii: w Dąbrowie Górniczej, Koziegłówkach, Krzepicach i Wieruszowie. Nestor biblistów polskich.

Halicka Małgorzata
ur. 1957 r. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku 1976 r. Prof. dr hab., pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Andragogiki i Gerontologii. więcej

Ojciec Halik Władysław ( 1963-2007) Absolwent LO z 1982r. Misjonarz, klaretyn, proboszcz parafii św. Augustyna w Bouaflé w Wybrzeżu Kości Słoniowej.więcej

Heller Jerzy
(1930 - 1992) Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1949r. Podjął studia prawnicze na UJ, uzyskując tytuł mgr prawa (1958r.) oraz wyższe studia artystyczne, na których uzyskał tytuł dyplomowanego muzyka artysty w zakresie nauczycielsko ? instruktorskim w sekcji akompaniamentu. Pracował w szkołach muzycznych, przez wiele lat piastował stanowisko dyrektora PSM I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu.więcej

Hnatowicz Jan (1950 -) Absolwent LO z 1968 r., gitarzysta i kompozytor wielu utworów zespołu ?Pod Budą,? między innymi: "Blues o starych sąsiadach," "Ballada o ciotce Matyldzie," "Przy niedzieli zabawa" "Naftalinowy świat", "O la ri ja". Posiada w swoim dorobku - około 30 płyt, w tym 6 złotych i 3 platynowe, bardzo wiele koncertów w Polsce i m.in. USA , Kanadzie , Rosji , Szwecji i Niemczech; udział w wielu programach telewizyjnych i radiowych oraz wielu festiwalach w Polsce i za granicą. Ponadto kompozytor muzyki do filmów, sztuk teatralnych oraz muzyki dla radia i telewizji. Autor tekstu i muzyki piosenki "Tylko góry te same" poświęconej Wojtkowi Bellonowi z ostatniej płyty Anny Treter "Na południe?.

Jakubowski Szymon Absolwent LO im. Kopernika z 1997r. Reżyser, scenarzysta. Absolwent reżyserii Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu ¦ląskiego oraz Wydziału Kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem scenariuszy i reżyserem etiud fabularnych, m.in.: "A ty?", "Skurcze"(2004r.), filmów dokumentalnych i fabularnych, np. "Jak żyć?" ( 2008r.) W 2007r. jako II reżyser współtworzył z A. Jakimowskim dramat obyczajowy Sztuczki.

Japa Józef (1910 - 2006)
Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z1928r. Lekarz chorób wewnętrznych, hematolog, profesor zwyczajny doktor habilitowany UJK we Lwowie.więcej

Jawor Monika Absolwentka LO z 1989r. Nauczyciel historii i WOS-u w ZSP nr1 w Brzesku, autorka publikacji książkowej pt. "Ziemia, która wydała Świętego - Szczepanów - historia miejscowości i parafii" oraz licznych artykułów do prasy parafialnej, poetka.więcej

Kaczmarczyk Józef Ur. w 1949r. Absolwent LO w Brzesku z 1967r. Pedagog, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie, kierunek ? geografia (1972),także Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (1985). Życie zawodowe związał ze szkolnictwem, pracując jako nauczyciel i min. długoletni dyrektor SzP nr2 w Brzesku. Pełnił też funkcje Przewodniczącego Rady Miasta Brzeska i Radnego Rady Powiatu. W roku 2010 został odznaczony przez Burmistrza Brzeska Medalem z okazji 625-lecia Brzeska. więcej

Kaczmarowska Janina Absolwentka LO z 1934r. Obecnie jedna z najstarszych żyjących absolwentów naszej szkoły. Prawniczka, długoletni pracownik banku w Brzesku.

Kamińska Alina
Absolwentka LO z 1986r. Aktorka teatru Bagatela w Krakowie, Spotkań z balladą prezentowanych w programie 2 TVP, prezenterka radia RMF FM.

Kansy Kamila ( Laura Makabresku) Absolwentka LO z 2006r. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie studiuje filozofię. Jej pasją jest fotografia, pisze również poezję i baśnie. więcej

Kargol Tomasz Absolwent LO z 1994r. Dr UJ, pracownik naukowy Zakładu Historii Polski Nowoczesnej, autor książki Od kułek ziemian do Związku Ziemian w Krakowie. Ruch organizacyjny ziemiaństwa w zachodniej Galicji i Małopolsce 1906-1939. (Historia Jagiellonica, 2010r.)

Kądziołka Franciszek
(1926-1983) Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1948r. W 1954 ukończył studia -Wydział Operatorski PWSF w Łodzi; dyplom 1974. Operator kamery, autor zdjęć. W 1952, jeszcze jako student, rozpoczął pracę w WFF w Łodzi, początkowo jako fotosista, a następnie operator.więcej

Klaus Tomasz
Absolwent LO z roku 2009. Dwukrotny medalista Międzynarodowej Olimpiady Boiologicznej- w 2008 r.w Bombaju zdobył medal brązowy, w w 2009 r. w Tsukubie w Japonii srebrny.

Kluska Jan Absolwent LO z 1954. Ukończył WSP w Opolu. Działacz na rzecz odnowienia ZHP i członek naczelnych władz Harcerstwa w latach 70-tych XXw. Innowator pedagogiczny wieloletni dyr. placówek oświatowych w Kużni Raciborskiej. więcej

Kluska Roman Ur. się w 1954r. Absolwent LO z 1973 r., absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 1988 r. założył firmę komputerową Optimus. więcej

Kostrzewa Franciszek ks. Ur. w 1928 r. Absolwent LO z 1949 r. pierwszy wyświęcony po wojnie kapłan wywodzący się z brzeskiej parafii św. Jakuba.więcej

dr Kucia Magdalena Absolwentka LO z 1995 r. i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest najmłodszym "brzeskim" naukowcem. Od marca 2004r. przebywa w USA biorąc udział w pracach badawczych nad komórkami macierzystymi w Stem Cell Biology Program, James Graham Brown Cancer Center University of Louisville.

Kucia Zbigniew (1942- 2009), mgr, ur. w Okocimiu, absolwent LO w Brzesku i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, starszy wykładowca, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej od 1968 roku. Członek Wydziału Sportu Młodzieżowego - Głównego Zarządu Związku Narciarskiego.
Był jego przewodniczącym do 2001 roku. Członek założyciel SITN PZN, v-ce prezes Głównego Zarządu Związku Narciarskiego do Spraw Narciarstwa Masowego. Przewodniczący Komisji Narciarstwa Powszechnego PZN, Prezes Koła Łowieckiego "Hubertus" w Brzesku. Odznaczony w 1984 srebrną, a w 1999 roku złotą odznaka "zasłużony działacz kultury fizycznej". W roku 1986 odznaczony Srebrnym, w 2000 Złotym Krzyżem Zasługi a w 2003 Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Kuhnert Władysława (1908-1999) Absolwentka Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1927r. Studiowała historię na Wydziale Filozoficznym UJ . Następnie kształciła się w Studium Pedagogicznym UJ, gdzie uzyskała dyplom nauczyciela szkół średnich. Pracowała jako nauczyciel historii w wielu szkołach podstawowych i średnich. W latach 1949-1954 uczyła w brzeskim LO. Szykanowana przez władze za niewłaściwe podejście do nauczanego przedmiotu i do rzeczywistości, musiała odejść z pracy w liceum. Do emerytury pracowała w brzeskich szkołach podstawowychwięcej

Kulpa Jan,
Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z1926r. Profesor dr hab. Wybitny pedagog i humanista. Rektor WSP w Krakowie i w Kielcach. Organizator i długoletni dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych oraz prorektor ds. nauczania. więcej

Latasiewicz Marek
Absolwent LO z 1975 r. Ukończył UJ (Politologia i Dziennikarstwo) dziennikarz, publicysta, współpracownik wielu czasopism religijnych i sportowych, autor licznych publikacji książkowych i artykułów o tematyce religijnej, papieskiej, a także dotyczących piłki nożnej.więcej


Legutko Stansław (1934 -2011) Absolwent LO z 1953r. Dr inż. nauk rolniczych SGGW w Warszawie, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Jego pasją była praca społeczna, którą realizował przez całe życie.więcej

Łoza Emil (1912 - 1998) Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1931r, prof. dr hab. lekarz medycyny, wenerolog, biochemik.więcej

Łoza Roman (1913 -1988 ) Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1933r. Malarz, dyplomata.więcejŁucarz Stanisław
Absolwent LO w Brzesku z 1978r. Ojciec Stanisław Łucarz, jezuita, wykładowca historii filozofii starożytnej i patrystycznej na Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, prezbiter i katechistą we Wspólnotach Neokatechumenalnych.więcej

Łużny Ryszard (1927-1998) Absolwent LO z 1949r. Rusycysta, profesor slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Członek Międzynarodowej Organizacji Ukraińców oraz Ukraińskiej Akademii Sztuki i Nauki w Nowym Jorku. Napisał monografię o Państwowym Uniwersytecie w Kijowie - Mohyla Academy, a także wiele prac z XVII i XVIII -wiecznej historii polskich Słowian wschodnich , jak również starej literatury Rusi.więcej

ks. Dr Machał Michał
Ur. się w 1956r. Absolwent LO w Brzesku z 1974 r. Ks. dr Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych. Obecnie pracuje w Watykanie.

Malinowska Mleczkowa Wiktoria (1916-1967) Absolwentka Państwowego Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego z 1936r. Studiowała filologię klasyczną na Wydziale Filozoficznym UJK we Lwowie, jednak wojna przerwała jej naukę na uniwersytecie. Włączyła się w nurt tajnego nauczania i konspirację ludową. Po zakończeniu wojny w latach 1945-47 uczyła łaciny w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Brzesku, była też wychowawczynią internatu.

Messner Ernest Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1918. Służył w Wojsku Polskim, biorąc udział w obronie Lwowa i bitwie warszawskiej w 1920r. Mgr prawa UJ, nauczyciel szkół średnich w Szczurowej i Brzesku. więcej

Migdał Kazimierz Julian ur.26,02,1928; Jastew Gm. Dębno. Absolwent Liceum. w Brzesku 1949. Dr hab. Psychologii, specjalista II stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Profesor; Uniwersytet Łódzki. Akademia Teologii Katolickiej (obecnie UKSW), AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie. Pułkownik WP w korpusie służby zdrowia.(obecnie w stanie spoczynku). więcej

Mickiewicz Zbigniew Absolwent LO z 1958 r. Nauczyciel akademicki Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Instruktor narciarski PZN.więcej


Missona Kazimierz jun. (1902- 1929) Absolwent Gimnazjum w Brzesku z 1920r. Aktywny działacz kół wojskowych i patriotycznych działających na terenie miasta, walczył w Legionach Polskich, min. o Lwów i na froncie bolszewicko ? litewskim. W 1923 r. podjął pracę nauczyciela gimnastyki w brzeskim gimnazjum, w którym uczył do 1928r.więcej

Mleczko Franciszek Absolwent z 1950r. Profesor socjologii wsi. Kierownik Zakładu Socjologii Katedry Nauk Humanistycznych Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziekan Wydziału Socjologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

ks. Mularz Józef Ur. w 1953r. w Przyborowie. Absolwent LO z 1972r. W 1981r. ukończył Seminarium Duchowne w Tarnowie i 31maja otrzymał święcenia kapłańskie. Budowniczy Kościoła i wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Brzesku.więcej

Musiał Jan Ur. w 1955r. w Bochni, absolwent LO im. M. Kopernika w Brzesku z 1974r. Polityk, poseł na Sejm RP, samorządowiec.więcej

Mytnik Piotr (1928 -2010) Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1947r. Doc. dr, matematyk, pierwszy i wieloletni dziekan Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego dawnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Nalepa Stanisław (1938-), dr. inż - ur. w Brzesku, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, badacz w dziedzinie genetyki zbóż więcejOgiela Jan (1911- 2001) Absolwent Gimnazjum w Brzesku z 1934r. Żołnierz AK, sportowiec, długoletni nauczyciel LO i Technikum Ekonomicznego w Brzesku. więcej
Okoński Stanisław, dr hab. inż., Absolwent L O w Brzesku z 1962r. Dr inż.hab. nauk technicznych. więcej

Ks. Ozorka Franciszek dr teologii, absolwent LO w Brzesku z 1950r. więcej


Ożegalska - Trybalska Justyna Absolwentka LO w Brzesku z 1994 r. Dr prawa, pracownik Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ. Stypendystka programu TEMPUS (University of Bristol, Wielka Brytania), programu ERAZMUS (Acadamy of International Private Law, Grecja), Fundacji im. Stanisława Estreichera przy UJ oraz Fundacji the Ryoichi Sasakawa Young Leadership Fellowship Found (Columbia University School of Law, Nowy York). Autorka kilkunastu krajowych i zagranicznych publikacji poświęconych prawu własności intelektualnej i prawu Internetu, w tym obszernej monografii poświęconej domenom internetowym więcejks. Pabjan Tadeusz Absolwent LO z 1991r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w katedrze filozofii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, UPJPII w Krakowie. p.o. kierownika katedry filozofii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, UPJPII w Krakowie więcejPagacz-Pociask Aleksandra Absolwentka LO z 1991r. Germanistka, nauczycielka języka niemieckiego, współautorka monografii Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii. więcejPalej Błażej (1914 -2002) Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1933r. Wieloletni nauczyciel LO i Technikum Ekonomicznego w Brzesku. Uczestnik kampanii wrześniowej i walk o Berlin, działacz społeczny LOK, ZNP, Związku Kombatantów RP, Polskiego Związku Łowieckiego. więcejKs. Pamuła Stanisław Absolwent LO z 1958 r. Prof. zw. dr hab. Pracownik naukowy i wykładowca wielu uczelni, m.in. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II( wcześniej PAT-u), Częstochowskiego Seminarium Duchownego, Akademii im. Jana Długosz w Częstochowie. więcejPawełek Jan Absolwent LO z 1967r. Prof. dr hab. inż. Dziekan Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. więcejKs.Piech Stanisław Absolwent LO w Brzesku z r. 1961 z r. Profesor nauk humanistycznych UJ, doc. dr hab. Wydz. Historii Kościoła PAT więcejKs.Piwowarski Ignacy
Absolwent LO z 1959r. Duszpasterz Solidarności.więcejKs. Piwowarski Władysław
(1929-2001) Absolwent L O w Brzesku z 1949 r. Prof. zw. dr hab. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitny polski socjolog. więcejPłachta Jan (1938-) Absolwent LO w Brzesku z 1955 r. Dr inż., studiował na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego, absolwent Politechniki w Wiedniu i Illinois Institute of Technology w Chicago. więcejRadzięda Antonina (z d. Porwisz) Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. Autorka powieści, zbiorów nowel, wierszy, malarka.

Reczek Józef (1936 - 1988) Docent doktor habilitowany, adiunkt w Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Katedry Językoznawstwa Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Komisji Językoznawstwa, Komisji Słowianoznawstwa i Komisji Orientalistycznej. Redaktor prac językoznawczych. Autor ponad 150 publikacji naukowych. więcejRubacha Jarosław (1936 - 1988) Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1953r. Docent doktor habilitowany, adiunkt w Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik Katedry Językoznawstwa Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Komisji Językoznawstwa, Komisji Słowianoznawstwa i Komisji Orientalistycznej. Redaktor prac językoznawczych. Autor ponad 150 publikacji naukowych.

Rubacha Jarosław
Absolwentem LO im. M. Kopernika z 1989r. Historyk, tytuł doktora obronił na AŚ w Kielcach w 2003r. Należy do dość wąskiego w Polsce grona bałkanistów (kilkanaście osób). więcejRubacha Maria (1955 -2010) Absolwentka LO z 1974r. Nauczycielka biologii w LO im. Kopernika w Brzesku.
więcej

Ruchała Józef Ruchała Józef (1941-1992) absolwent LO w Brzesku z 1958 r. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie, doktor, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii tej uczelni. więcejSiudzińska Renata Maria (z domu Solak) Absolwentka LO z 1977r. Dr inż. , dyplom doktora nauk technicznych otrzymała w 2006 r. za pracę "Analiza wpływu warunków napowietrzania na właściwości stacjonarne kaskad biochemicznych w procesie degradacji aerobowej" obronioną na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Karkowskiej.
Po ukończeniu LO w Brzesku, studiowała w latach 1977-1983 w Politechnice Krakowskiej (studia magisterskie i doktoranckie). Od 09.1998 r. pracuje w Zakładach Farmaceutycznych "PLIVA" w Krakowie, gdzie pełni funkcję Dyrektora Projektu. więcejSkrobotowicz Bronisław (1902-1979) Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1922 r. muzyk i ekonomista, nauczyciel. więcejSochański Jan ( 1914 - 1929) był uczniem Prywatnego Gimnazjum im Jana Goetza,a następnie uczył się gimnazjum publicznym. Przedwczesna śmierć uniemożliwiła mu dokończenie nauki w szkole. Miał wówczas lat 15. Opracowano na podstawie tekstu p. Marcina Prusaka.

Sochański Marian (1899-1954) Absolwent Gimnazjum w Brzesku z 1918 r. Oficer Wojska Polskiego, legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, radca ds. mniejszości narodowych w MSW, wicewojewoda lwowski i nowogródzki. Odznaczony między innymi Krzyżem Walecznych za obronę odcinka w wojnie polsko-radzieckiej, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta. więcejSochański-¦Śreniawa Mieczysław Wilhelm (1896-1919) Absolwent Gimnazjum z 1914 lub 1915r. Pośmiertnie oznaczony Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości. Walczył w obronie Lwowa. Zginął w akcji plebiscytowej na Spiszu i Orawie w wieku 23 lat /1919 r./. Pośmiertnie oznaczony Krzyżem Zasługi i Medalem Niepodległości. Pochowany w Nowym Targu. Członek Polskich Drużyn Strzeleckich Brzesku. Grób śp. por. Mieczysława Sochańskiego otrzymał status miejsca pamięci narodowej.

Opracowano na podstawie tekstu p. Marcina Prusaka.

Sochański Otto Kazimierz(1904-1971) Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1922 r. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Dziekan korpusu adwokackiego w Katowicach. Był członkiem Polskiego Związku Brydżystów. Prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Obrońca prześladowanych przez stalinowski aparat bezpieczeństwa. Pochowany w Katowicach.

Opracowano na podstawie tekstu p. Marcina Prusaka.

Sochor Bronisław( 1909-1989) Absolwent Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1927r. Prof. zw. inż. pracownik naukowo- dydaktyczny Politechniki Łódzkiej, elektroenergetyk. więcejSroczyński Wiesław
Absolwent LO w Brzesku z 1969 r. Ukończył AGH w Krakowie - Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy (obecnie Geologii, Geofizyki i Ochrony ¦rodowiska). Dr inż. - pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami i Mineralnymi i Energią PAN. Specjalność zawodowa: geologia inżynierska, geologia środowiskowa, ekofizjografia, ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej i planowaniu przestrzennym. więcejStankiewicz Adolf (1930 -1990) Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1949r. Dr hab., astronom. więcejStarzyk Jerzy Absolwent LO im. M. Kopernika z 1975r. Prof. dr hab. nauk medycznych. Specjalista pediatrii i endokrynologii, kierownik Kliniki oraz ordynator Oddziału Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum UJ w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pedriatrii UJ w Krakowie. więcejStolarczyk Marian
Absolwent LO w Brzesku z 1958r. Prof. dr hab. Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor ponad 100 publikacji, współautorem monografii Bochni, Tarnowa i Brzeska. Ponadto radny powiatowy i wiceprzewodniczący Rady Starostwa Powiatu Brzeskiego. więcejSukiennik Jerzy Jan Stanisław (1912-1941) Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego z 1930r. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku, latając jako obserwator w 31 eskadrze rozpoznawczej, która wchodziła w skład lotnictwa armii Karpaty.
Urodził się w Brzesku 28 kwietnia 1912 roku. Wraz z rodziną mieszkał na ulicy Bocheńskiej (obecna Kościuszki). Brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku latając jako obserwator w 31 eskadrze rozpoznawczej, która wchodziła w skład lotnictwa armii Karpaty. Po klęsce wrześniowej przez Rumunię a potem Francję ewakuował się do Anglii. Otrzymał tam przydział do formowanego właśnie 305 Dywizjonu Bombowego "Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej" im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Syweńki Aureliusz Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1945r. Artysta cyrkowy, dyrektor Cyrku AS. więcejSzkodny Adam
Absolwent Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku z 1947r. Lekarz chirurg, urolog, prof. zw. dr hab. nauk med. AM w Katowicach. więcej

Szot Zygmunt Absolwent LO z 1955r. Doktor nauk przyrodniczych, nauczyciel akademicki i podróżnik ? eksplorator. więcej


Szulc Zbigniew "Bruno" (1954-1985)
absolwent LO z 1973 r., wybitny grafik, plastyk i satyryk. Był doskonałym parodystą. Wybrał grafikę, satyrę i malarstwo. więcej

Tabacka Bronisława Ur. w 1938 r. Absolwentka LO z 1956r. Mgr historii, długoletni zasłużony pedagog i wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. więcejKs.Talarek Kazimierz Absolwent LO w Brzesku z 1983r. Ksiądz doktor nauk humanistycznych PAT w Krakowie, autor licznych publikacji, opracowań i artykułów dotyczących nim. diecezji tarnowskiej, inwigilacji duchownych przez władze komunistyczne oraz wielu innych. więcejTokarski Stanisław Absolwent LO z 1978r. Prezes Zarządu Dyrektor Generalny PKE SA. więcejTyka Maria - Absolwentka LO z 1968r. Nauczycielka matematyki, wicedyrektor LO, działaczka harcerska.

Wawryka Grzegorz Absolwent LO z 1984r. Ukończył Politechnikę Krakowską, wydział Inżynierii Lądowej. Starosta brzeski w latach 1998- 2006. Od 2008r. sprawuje urząd Burmistrza Brzeska.

Wawrykiewicz Stanisława (1904 - 1981) Absolwentka Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1924r. Swoje życie związała ze szkolnictwem, pracując w wielu różnych szkołach, min. w LO w Brzesku, ucząc historii. Działała w wielu organizacjach paramilitarnych, zawodowych i kulturalnych, m.in. w Związku Strzeleckim, Lidze Obrony Powietrznej Kraju, Polskim Czerwonym Krzyżu, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Towarzystwie Szkoły Ludowej. więcejWawrykiewicz Wróblowa Helena (1908 - 2003) Absolwentka Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1927r. Tytuł magistra filozofii UJ uzyskała w 1933r. W 1936 ukończyła Studium Pedagogiczne UJ i otrzymała dyplom nauczyciela szkół średnich. Wieloletnia pedagog liceów w Brzesku i Warszawie. więcejWerewka Jan Absolwent LO z 1966r. Prof. nadzw. dr hab. inż. Pracownik Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. więcejWoda Wiesław (1945-2010)
Absolwent LO z 1964r. Polityk i urzędnik państwowy, poseł na sejm RP II, III, IV, V i VI kadencji. więcejWolnik Michał Absolwent Gimnazjum w Brzesku z 1929r. Żołnierz i działacz Związku Polaków w Kanadzie więcej

Wrońska Joanna (z domu Chmielewska) Absolwentka LO z roku 1967. Dr inż. Pracownik naukowy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. więcejWójciak Elżbieta
Absolwentka LO z 1983r. Dyrektor i nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Brzesku. W 1988r. ukończyła Mikrobiologię na Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczej, następnie odbyła studia podyplomowe - ukończyła Chemię na UJ . Od 1989r . pracuje w szkolnictwie, przez 10 lat uczyła chemii w Szkole Podstawowej nr2 w Brzesku. W 1999r. została dyrektorem nowo utworzonego Publicznego Gimnazjum nr2 im. J. Korczaka Brzesku, funkcję tę pełni nadal. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej ? odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wójcik Dorota Absolwentka LO z roku 1990.Ukończyła filologię polską w WSP (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. Od kilku lat jest dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku.

Zalasiński Bogusław Mikołaj Absolwent LO im. M. Kopernika w Brzesku z 1984 r. solista operowy, baryton. więcejZdrochecka Lechna Danuta Absolwentka Państwowego Gimnazjum w Brzesku z 1929r. Studiowała na UJ, w 1933r. otrzymała dyplom mgr filozofii w zakresie filologii polskiej. Uczyła języka polskiego i nauk obywatelskich w Gimnazjum w Brzesku, póĽniej pracowała w Rzeszowie i na WileńszczyĽnie. Kpt. Wojska polskiego. więcejOjciec Zdunek Władysław Absolwent LO w Brzesku z 1954r. Redemptorysta. ¦więcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. W latach 1968-71 studiował psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu tytułu magistra powrócił do Gliwic i rozpoczął studia doktoranckie. W 1975 r. obronił pracę doktorską z zakresu psychologii wychowawczej. Od 1976r. pracuje w Danii.

Zydroń Wiktor (1951-) Absolwent LO z 1969 r. Multi-instrumentalista - jazzman, członek zespołu Gold Washboard. więcejZydroń Wincenty (1916-1987) Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego z 1935r. Działacz ruchu ludowego, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej, w latach 1969-1978 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu, społecznik.

Żurek Andrzej Ur.1951 Absolwent LO z 1969 r. Gitarzysta (gitara basowa) zespołu Pod Budą. więcej